1999
1999-avis
1999-avis
1999
1999
Formand Eddie Larsen helt til højre, kasserer Svend Age Kristensen, æresmedlemmerne Bent Steen og Jeppe Svendsen samt orkester­leder Flemming Rasmussenm tv