Om os

Historien om Brdr. Grams orkester/ Vojens Brass Band

Om os - Orkesterets historie

Brdr gram logo ren
toplogo

Skrevet af:

Finn Kruhl

Køleskabsfabrikken Brdr. Gram a/s var jo som bekendt en stor virksomhed for Vojens og omegn, det var en virksomhed som ville det godt for sine ansatte, de var virkelig fremme i skoene, for på firmaet var der mange interessegrupper. For lige at nævne enkelte, så var der en meget aktiv sportsforening, hvor der blev spillet fodbold, håndbold og skydning. Der var mange pokaler i industrikantinen på Danmarksgade, som fortæller om de mange sejre, som var bragt i hus.

 

Det var så de mere fysiske prægede aktiviteter, men der var også et sangkor som bestod af ansatte som kunne lide at bruge deres stemmer, her var en jubilæumsfond, de købte kunst ind, som så blev solgt til en anderledes pris til de ansatte, og på den måde var med til at udbrede kunsten til en pris alle kunne være med til, jo der var noget til enhver, men der manglede lige en ting.

 

Den ting der manglede var et orkester, et firmaorkester, men hvordan kunne man få direktøren til at ville være med til det, så derfor var det nogle stykker der havde taget deres egne instrumenter med hjemmefra en gang i mellem, så sad men i kantinen og spillede sammen på sit eget instrument, der var violin og harmonika, og medens man spillede her var der en der kom med den bemærkning "kunne det ikke være sjovt hvis vi her i firmaet også havde et orkester, som på Danfoss", og det mente man da var en mulighed man skulle prøve. Som sagt så gjort, en dag kunne alle ansatte se et opslag på opslagstavlerne med følgende ordlyd.

 

"Fra forskellige sider er Brødrene Gram A/S blevet opfordret til at forsøge at danne et firma - orkester, i lighed med de firmaer - orkestre, der findes indenfor andre store firmaer. Vi har derfor nu taget sagen op, og såfremt der indenfor personalet en tilstrækkelig tilslutning til tanken, vil vi forsøge at starte et 21 mands hornorkester".

Da oprettelsen af et sådant orkester - med anskaffelse af instrumenter og etablering af undervisning med mere - er en dyr og bekostelig historie, må det forlanges, at de 21 mand, der optages som orkester - deltagere er indstillet på at ville gøre et virkeligt og konstant stykke arbejde for sagen, (der skal øves mindst en ½ time hjemme hver dag, og der vil blive undervisning hver onsdag kl. 19 - 22). Såfremt man i forvejen spiller eller har spillet på et instrument, vil det være en fordel, men absolut ingen betingelse for deltagelse.

Vi beder derfor alle, der har lyst til og som er indstillet på at ville gøre en virkelig indsats, om at tegne sig på vedføjede liste inden fredag den 24. ds. Kl. 12 middag. De tilmeldte vil snarest blive samlet til et møde, hvor der vil blive gjort nærmere rede for sagen, og hvor de 21 mand vil blive udtaget. Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, vil der desuden blive oprettet en ekspektanceliste for eventuel rekruttering af orkestermedlemmer.

Til at forestå etableringen af orkestret er der nedsat et udvalg bestående af: Kontorassistent Jul. Jensen (Interessekontoret) og reklamechef B. Paldrup. Dette udvalg vil senere blive suppleret op med 1 eller 2 mand mere blandt orkesterdeltagerne. Dette opslag blev opsat den 10. oktober 1958. så den 5. november kom det næste opslag:

Se, det var en stor dag, og der blev garanteret snakket sammen og diskuteret hvem der måtte blive den heldige, at få udleveret et instrument, det måtte være som et barn der ventede på julegaverne. Så derfor kom der den 10. november 1958 et opslag.

 

Som naturligt er der stor interesse for, hvem der i første omgang bliver udtaget til at spille i GRAM - orkestret, og derfor skal vi kort redegøre for den fremgangsmåde, der er brugt ved udvælgelsen. Ved GRAM - orkestrets sammensætning er der først og fremmest taget hensyn til fordelingen mellem værksted og kontor, og derfor vil orkestret komme til at bestå af: 15 mand fra værkstedet - og 6 mand fra kontoret. Dernæst er der lagt vægt på så man.ge afdelinger som muligt inden for virksomheden er repræsenteret, og sluttelig er der taget hensyn til bopæl, anciennitet m.m.

 

Selv om vi omhyggeligt har foretaget udvælgelsen af orkestermedlemmer er sagen dermed ikke afgjort, for det er jo ikke sikkert, at de pågældende egner sig - det vil nemlig først vise sig efter 2 - 3 ugers undervisning - og derfor er det nødvendigt, at vi opretter en ekspektanceliste blandt de resterende tilmeldte, så vi hele tiden har mulighed for at erstatte orkestermedlemmer, der glider ud af en eller anden grund. Ved henvendelse på interessekontoret førstkommende torsdag og tirsdag Kl. 11,30 - kl. 12,40 og kl. 16,30 - kl. 17,15, vil de tilmeldte kunne få oplyst, om de er optaget som orkestermedlemmer eller står opført på ekspektancelisten. Til det første møde var der så hele 51 mand der var interesseret i at spille med i orkestret, men der var kun de 21 der var heldige at være de første, og der var købt instrumenter til dem så orkestret fik følgende stemmer besat: 2 tubaer, 1 euphonium, 3 tromboner, 3 koncerthorn, 6 cornetter, 3 trompeter, 1 stortromme, 1 lilletromme, og et slagbækken.

 

Orkestret skulle ledes af et medlem fra Slesvigske Fodregiment musikkorps i Haderslev, som lærer var der blevet ansat Knud Graugaard og Ove Jensen ligeledes fra Slesvigske Fodregiment musikkorps, og som de siger så skulle orkestret være klar til at kunne optræde efter et år.

 

Den 12. september 1959 kom så den store dag, orkestret skulle for første gang spille offentligt, det var til indvielsen af en ny hal på firmaet, og det var en fest for alle ansatte, alle var nervøse men det gik over al forventning, alle ansatte var stolte, nu har vi også et firmaorkester, og hvor spillede de da flot og godt. Sådan var det første år gået, og der blev rift om orkestret, allerede den 27. november var de på den igen, denne gang udenfor virksomhedens rammer, nemlig i Haderslev, her var de blevet inviteret til at deltage i det årlige optog ved Michelsen & Jacobi Orbesen s jule optog der dannede ramme for adventsmåneden, og for de mindste en velkomst til julemanden, som kunne fortælle at nu kom julen snart. Samtidig med den første offentlige optræden kunne orkestret fremvise deres flotte nye mørkeblå uniformer, disse farver blev et kendetegn for orkestret mange år frem og mange af arrangørerne kaldte dem for de blå drenge fra GRAM i Vojens.

 

Af orkestrets første medlemmer kan nævnes: Tamburmajor, Julius Jensen - b tuba, Lykov - bækkener, Bent Steen - stortromme, Svend Aage Jensen - solo horn, Jeppe Svendsen - 1. horn, Jeppe Erbs - Cornet, Ejvin Schmidt - Es cornet, Johannes Rasmussen - Cornet, Nielsen - Cornet, Verner Anderson - Euphonium, Johannes Nielsen - Trombone, Jacob Nielsen - Trombone, Axel Winther - Cornet, Haakon Schmidt... Bent Steen gik bort d. 16/2 2022.

 

Brødrene Gram orkestret var som sagt et firma orkester, og som sådan skulle de være med hvor de kunne lave reklame for virksomheden, det blev til mange ture i indland som i udlandet, der var ture til Tyskland, Holland, Schweiz og til Sverige, og her kan der skrives mange sjove historier.

 

Orkestret fik skabt et fantastisk godt forhold til Kisdorf, en by lidt nord for Hamborg, dette venskab holdt frem til starten af 90´erne, det foregik på den måde at de to orkestre på skift gæstede hinanden, og man blev indkvarteret ved deres orkestermedlemmer, det var sjovt at se hvordan de levede, og hvordan de modtog os, der blev skabt venskaber, hvor en del af orkestret stadig kommer sammen med de familier som vi blev placeret ved, venskabet var så godt at Vojens fik opkaldt en vej, hvor orkestret naturligvis var med til at fejre, nemlig Vojens Ring, her var den daværende borgmester Peter Petersen for Vojens også med, det var han for øvrigt mange gange, da de i Tyskland gerne inviterer øvrigheden med, b. la. var inviteret med til Rastede, her var orkestret med ved mange internationale musik konkurrencer, og hvor de vandt mange præmier.

 

I Rastede findes et af Fyrsten af Oldenburg August slotte, det var en stor oplevelse for Peter Petersen og hans kone, orkestret skulle bla. spille for alle de offentlige personer der var til taffel ved fyrsten, og det sjove var at Peter Petersen kunne ikke et ord tysk, selv om han var født og opvokset i Broager, men det kunne han da han kom tilbage fra slottet, sagen var den at fyrsten lavede en helt fantastisk agurken bowler, og tjenerne skulle nok sørge for at der ikke manglede noget, vi i orkestret har selv smagt den og musikken spillede faktisk af sig selv, men Peter kunne også lide den, man mærkede ikke at der var spiritus i den, sådan lige med det samme, men det kom, og det er ikke kun Peter der kunne en masse ting, det kunne alle der kom fra slottet, selv fyrsten, det var en god oplevelse, ja altså det at være med til at spille i haven på slottet.

 

Det er vel lige så vigtig at fortælle at orkestret var et mande orkester, og der var ikke plads til piger, de kunne ikke blive medlemmer, det var sådan helt frem til midt i 80erne da den første rigtig fyringsrunde blev en del af hverdagen for Brdr. Gram, men vi blev pludselig ramt af fyring af medlemmer i orkestret, og da de jo så ikke mere var ansat på virksomheden, kunne de heller ikke spille med, men her gjorde vores formand et godt stykke arbejde, så der kom en aftale med firmaet at de kunne blive, for det var blevet svært at få firmaansatte til at spille med i orkestret, så den første kvinde der kom ind i orkestret var Conny Trolle, og derefter gik der et par år så kom de næste, og det har de så gjort lige siden, så i dag (2023) er der 17 kvinder og 16 mænd.

 

 

Her vil jeg så lige fortælle lidt om Vojens Brass Bands start i kort fortælling frem til i dag. Ja nu var det så på tide, mente Brdr. Gram, at vi som orkestret skulle blive os selv, altså ikke uden at de ville sponsorer os de næste 5 år, hvis vi blev selvstændig, og som sagt så gjort, vi i bestyrelsen begyndte et kæmpe arbejde og fandt frem til nye vedtægter og love samt navn til et ”nyt” orkester Vojens Brass Band, det som vi kender i dag.

 

Vi var så heldige at Brdr. Gram ville overdrage os alle instrumenter og øvelokalerne uden det skulle koste os noget, se det var en kæmpe hjælp, alene i instrumenter var der for langt over 100.000, kr., og som sagt var det i 1985, dengang kostede en cornet ca. 9.000 kr. den samme i dag koster mere end 25.000. kr., så er der øvelokaler, her fik vi 3 lokaler samt den store kantine ved Danmarks gade, den har vi endnu, samt 2 andre fine lokaler, bygningerne ejes af Haderslev kommune, så vi bor her endnu, og den nedlægger de ikke sådan lige, her er Vojens lokal Arkiv og dagplejerne samt i kælderen hvor Brdr. Grams arkiv og museum.

 

Så 1 januar 1986 startede vi et nyt kapitel, og det har været sjovt og mange gange svært, for i starten var de arrangører ikke rigtig klar over, at det nu skulle til at koste penge at leje orkestret, for som Brdr. Grams, orkester var det jo gratis at få dem til at spille, og der opstod mange nye ting, så som at sponsorerne ikke mere kunne trække deres udgift fra, og det var noget der gik ud over alle orkestrene, ved at der ikke var så meget at spille, det har heldigvis ændret sig til det bedre.

 

Vojens Brass Band kommer stadig ud til mange ting, der kan nævnes ringridning, kirkekoncerter, byfester og bestem ikke at forglemme vores 1 stort koncerter her i Vojens, og nu er vi startet i Haderslev med samme koncerter, og der er mange tilhører hver gang, og stadig får vi invitationer til konkurrencer i Tyskland, hvor vi stadig vinder mange præmier, og mange gode venskaber.

 

Nogle af de store ting vi har måtte kæmpe for var bla. hvordan kunne vi få en sponsorkontrakt med Vojens kommune, hvilket vi fik og efter kommunesammenlægning har vi stadig en aftale med kulturudvalget, hvor vi får et årsbeløb, men det kan ikke klare alle vores udgifter alene så vi må ud og tjene vores penge selv.

 

Nu skal det jo ikke forstås sådan at vi klager, vi har det egentlig godt, og kan så glæde os over at vi stadig er her som orkester, og havde 60-års jubilæum i 2018, og vi kan endda glæde os over at, fra vi i 1986 overgik fra Brdr, Grams orkester til i dag hvor vi jo hedder Vojens Brass Band, stadig har medlemmer fra den gang, det er Hanne Steen Hansen, Leif Schmidt, Eddie Larsen og Finn Kruhl, og i år 2018 fejrede Svend Aage Jensen fejre 55-års jubilæum som aktiv i orkestret, det må man da sige er flot. Svend Aage gik bort d. 4/4 2022.

I 2022 var det så Finn Kruhls tur som kun den anden i orkesterets historie at fejre 55-års jubilæum som aktiv musiker og Finn spiller stadig med, den dag i dag (2024), det håber vi han vil gøre i mange år endnu.

 

Af medlemmer er der i dag, 17 piger og 16 mænd, en rigtig fin blanding, og heldigvis er der kommet unge mennesker med, vi kan endda glæde os over at der en nogle medlemmer der har tager deres piger med, og det fungerer rigtig godt, så vi kan kun håbe på at de engang selv vil gøre det samme, hvis vi lige skulle nævne dem så er det Knud der har sin datter Annette med og så var der vores æresmedlem Bent Steen (Bent gik bort 16. februar  2022), som i sin tid var med til at stifte Brdr, Grams orkester, som engang tog sin datter med som 13 årig, det er Hanne som nu så har taget sin datter Cecilie med, vi kan også nævne at medlemmerne ikke kun kommer her fra Vojens, men fra stort set hele Syddanmark, der er faktisk kun 6 medlemmer fra den gamle Vojens kommune, og de længst fra er Tønder der kommer faktisk 5 mand fra samt Haderslev, Gram og Vejen, jo vi håber at der med tiden, og dukke endnu flere unge mennesker op, der interesserer sig for Brass Band musik, eller som man snakker om i disse tider, at skolerne vil begynde at tage blæseinstrumenter med i deres undervisning, for det er ikke kun os der kan bruge, og mangler dem der kan spille et blæseinstrument.

 

Her på vores hjemmeside, kan man læse mere om de forskellige instrumenter som bruges i et Brass Band, her kan man også finde telefon nr. til vores formand, Leif Schmidt, så ring endelig til ham, han vil gerne tale med jer, og fortælle mere om mulighederne i vores orkester. (25124603)

 

Til slut kan vi lige fortælle at det yngste medlem er 16 år og den ældste er 81 år, så alder er ingen hindring, hvis du kan læse noder og har et instrument så prøv at komme en mandag aften hvor vi spiller i kantinen i Danmarks Gade 16, Vojens fra KL 19.00 til 21.15, og hvis du ikke har et instrument, så har vi altid et ekstra bare du kan låne, og kan du ikke læse noder, kan vi også hjælpe her, så kom kun.

unsplash